Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Storebrobygdens Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Kalmar län
Vimmerby kommun
Vimmerby distrikt

med 1000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Inge Teodorsson
Storebrobygdens Intresseförening
Pilvägen 1
590 83 Storebro

Tel. 1: 0492-305 50
Tel. 3: 070-686 8365

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Sköts av Storebro Idrottsförening

Bad/Idrottsplats

Sköts av Storebro Idrottsförening Ansvar för kanotplatsen.

Barnomsorg

Kommunal barnomsorg

Bostäder

Nej, Vimarhem AB

Butik

Ica Nära som vi jobbar med att behålla

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Nej, borde bli bättre

IT

Projekt pågår med ITSAM och Telia

Kommunikationer

Busstrafiken fungerar mycket bra

Kultur

Löpande kontakt med, Visans Skepp, Bruksmuseét, Bruksarkivet samt övriga föreningar.Tillsammans med Brukskultur. Ett förslag som pågår är att slå samman biblioteket med ICA Nära

Lokal utvecklingsplan

Via kommunen. Ny plan påbörjas för hela kommunen och kransorterna 2013

Lokalt kapital

Nej

Miljö & Natur

Värnar vi om Aktivt deltaga i att hålla ordning på olika platser.

Nyhetsbrev

Utskick efter varje möte.

Omställning/Energi

Närvärme med egen panncentral via VEMAB

Samlingslokaler

Finns flera i Storebro samt närhet till Fredensborgs herrgård.

Skapa jobb/Företagande

Information till företagarna som kan vara av värde

Skola

Den står högt i kurs här och är helig

Studiecirklar

Finns ett flertal

Stimulera inflyttning

Inte direkt

Tagit emot studiebesök

Ja självklart

Trivsel/Fester

Hänger på andra föreningar

Turism

Ja ganska mycket men kan bli bättre, Turistskyltar och hemsida.

Ungdomsverksamhet

Ja, 2 sportklubbar som är mycket aktiva

Utbildning/Kompetensutveckling

Inte direkt men kan bli bättre. Ligger mer på förtagarna

Vandrings- & Ridleder

Ja, Upprustning av Skogshistorisk Vandringsled samt Bruksvandringled.

Varit på studiebesök

Ja

Vägar/Mackar

Vi är mycket stolta över den nya macken!Kontakt med olika myndigheter beträffande belysning, vägunderhåll, busshållplatser mm.

Äldreomsorg

Kommunen + Vimarhem

Annan verksamhet

Intresseförening för hela Storebro med omnejdLöpande kontakter med kommunen

Uppdatera förening

Anmäl förening