Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ölme Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2007

Finns i

Värmlands län
Kristinehamn kommun
Ölme distrikt

med 1294 st invånare.

Adress


Kontaktperson

Anders Andersson
ÖLME BYALAG
Ölme Prästgård
681 95 Kristinehamn

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Se Ölme dagen och turism då har småskaliga livsmedelsproducenter marknad

Bad/Idrottsplats

Flera almänna men ganska anonyma badplatser vid Vänerns strand, samt vid flera mindre sjöar i den orörda naturen i socknens norra del. Fotboll på treplaner vid Ölme IP men som behöver rustas upp både på planer och omklädningsrum Magnus "Ölme" Johanssons moderarena. Spela Golf på Slättens Pasta och Golf (9 håls bana)

Barnomsorg

Bibehålla och öka dagisplatserna vid Ölme skolan.

Bostäder

Mer tomter för villabyggande samt flerfamiljsbostäder för desom vill hyra.

Butik

Att Stolpens Bensin och livs får vara kvar en viktig Knutpunkt vid E18 som får Turister och stanna samt vår enda livsmedelsbutik och bensinmack

Egen affärsverksamhet

Inget aktuellt idag, men byalaget skall stödja all form av företagsamhet som gynnar och utveckalr Ölme

IT

Aretar för att få bra bredbandstäckning i hela Ölme. Vi skall göra en egen hemsida för Ölme Byalag

Kommunikationer

Bra Bussförbindelser till Kristinehamn och Karlstad 1 gång/timme. Långsiktigt att få pendeltåget att stanna vid Ölme tätort, stnnar idag i VäseBra underlag för fortsatt skolskjutsar och övrig service

Kultur

Ölme dagen kultur arrangemang första helgen i augsut, Nationaldagsfirade i hembygdsparken. Midsommar firande vid Sunnäs Post och skolmuseum.Saxholmen gamal fornborgsruin mitt i ölme viken.UVi arbetar med att göra Ölme dagen mer känd utanför Ölme och Kristinehamn. Fler musikarrangemang i Kyrkan

Miljö & Natur

Kummelöns Naturreservat vid vänern. Förbättra miljön runt E-18 säkrare avfarter och utveckling av cykel och gångväg.

Samlingslokaler

Ny ungdomslokal i samhället efter Stinsen huset, Mer aktiviteter i Broby Bygdegård och vid Åkerbo Gårds mötes och festlokal, Ölme Prästgård,Hembygdsföreningenolika lokaler

Skapa jobb/Företagande

Inget för dagen

Skola

Vi kämpar för att bibehålla så många årskurser och skolan kvar har idag årskurs 0-6. En mycket bra skola

Studiecirklar

Flera föreningar och studieförbund, Ackvarellkurser och svampkurser vid Ölme Prästgård.Arbeta med att få fler cirkalr i Ölme inte bara inne i Kristinehamns tätort

Stimulera inflyttning

Fler markområden för villa och radhusbebyggelse i anslutning till Idrottsplats och skola.

Trivsel/Fester

Broby Bygdegårdsförening ordnar olika dansfester och trivselkvällar, Mat och allsångskvällar, fredagsöppet vid Ölme Prästgårds gästgiveri provsmakningstävlingar modevisningar, Slätten Pasta och Vilt Pubkvällar med trubadurer,band och karooke.

Turism

Här finns mycket mer att göra bättre skyltning till våra företag inom boende och mat, gårdsbutiker inom Kött, Blommor och Grönt. Lyfta fram det lokala hantverket är en annan utmaning

Ungdomsverksamhet

IFK Ölme fotboll och bordtennis, Ölme SMUscouter, Ölme Hästsportförening, Ölme församling barn och ungdomsverksamhet, Stinsen ungdomsgårdsförening, och Ölme gymnastikförening, att få även Ölme ungdomarna aktiva i Kristinehamns ungdomsforum

Utbildning/Kompetensutveckling

Att bibehålla och utveckla Ölme skolan idag årskurs 0-6 +dagis

Vandrings- & Ridleder

Utveckla samarbetet mellan markägare och hästföretagen och den nybildade föreningen Ölme Hästsportföreningen

Vägar/Mackar

Säkrare av och på farter till E-18, Vi har äntigen fått till en Gång o Cykel väg efter delar av E-18.Förbättra det lokala vägnätets standard

Äldreomsorg

Att utveckla möjligheter till boende former för äldre i hembygden

Uppdatera förening

Anmäl förening