Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

V:a Härjedalens Bygdesamrådsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1994

Finns i

Jämtlands län
Härjedalen kommun
Tännä distrikt

med 2000 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Marie Klockervold
LJUSNEDALS BYALAG
Sörmovägen 212
840 96 Ljusnedal

Tel. 1: 070-5113600

Verksamheten

Kommunikationer

Lobbar för mer kollektivtrafik.

Kultur

Bevarar kulturarvet från fjällbonden och bruksepoken. Bygger upp en ny miljö kring ett gammalt malmbrott på fjället.Har ett stort bild och dokumentarkiv.

Miljö & Natur

Anlägger vandringsleder på fjället på mindre känsliga markavsnitt för att styra upp vandrarna. Har spångat många km och byggt broar m.m.

Studiecirklar

Faktainsamling bland äldre bybor från flydda tider.

Stimulera inflyttning

Medverkar vid kommunens informationsdagar under påskveckorna för att locka turister att bosätta sig här.

Trivsel/Fester

Surströmmingsskiva i augusti.

Turism

Samarbetar med Destination funäsdalen AB för att bevara kulturvärden och skapa attraktiva besöksmål.

Vandrings- & Ridleder

Anvisar lämpliga sträckningar för leder för att minska markslitage.

Annan verksamhet

Leder projekt för utveckling av turist- och kulturmål. Senast malmbrytning och myskoxhägn.

Uppdatera förening

Anmäl förening