Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sundbyholmsstråket

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Södermanlands län
Eskilstuna kommun
distrikt

med 2500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Sune Åberg
SUNDBYHOLMSSTRÅKET
Ägirgatan 11
633 52 Eskilstuna

Tel. 1: 016-183590
Tel. 2: 0706-228990

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Sundbyholmsdagen årligt arrangemang.

Bad/Idrottsplats

Finns Kommunalt bad och föreningsdriven idrottsanläggning och golfbana.

Barnomsorg

Vi har medverkat i utbyggnad av vår kooperativa förskola.

Butik

F.n. inget arbete

Egen affärsverksamhet

ngen

IT

Stor satsning och arbete genomfört i vår regi.Arbetet avslutat. Vi har full täckning.

Kommunikationer

Ett arbete där det är svårt att få gehör. Kommunikationerna inom området under all kritik.

Kultur

Utveckling av turism till området. Sigurdsristningen, Tegelslagarstuga. Start av skolmuseum i Gyllenhielmska skolan.

Lokal utvecklingsplan

Våra planer skall konkretiseras vid ett samarbete med kommunen. Ännu ej startat men utlovat av kommunen.

Miljö & Natur

I samarbete med kommunen försöker vi utveckla vandringsleder och aktiviteter i Arkipelagen. Arbetar även med planer på att skapa ett naturrum.

Nyhetsbrev

Hemsida samt minst ett infoblad/ år till alla boende.

Skapa jobb/Företagande

Vi avvaktar aktivitet inom arbetet i Inlandet.

Skola

Vi har lyckats beh¨lla vår skola som varit nedläggningshotad.

Studiecirklar

F.n. Ingen verksamhet.

Stimulera inflyttning

Attraktivt område som inte kräver några insatser från vår sida.

Trivsel/Fester

Sundbyholmsdagen

Turism

Vi försöker skapa en gemensam satsning på turism till området.Medverkat till att båtturer till och från Västerås förverkligast.

Ungdomsverksamhet

Ansvar ligger på föreningarna i området.

Utbildning/Kompetensutveckling

Utnyttjar kommunala erbjudanden och Leaderarbetet

Vandrings- & Ridleder

Se miljöavsnitt.

Varit på studiebesök

Nej.

Vägar/Mackar

Ständig uppvaktning för att få ett förbåttrat vägnät samt cykelväg från centrum till Sundbyholm.

Äldreomsorg

Bearbetar kommunen för planering av äldreboende inom området.

Uppdatera förening

Anmäl förening