Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Eriksdals Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1990

Finns i

Skåne län
Sjöbo kommun
Ilstorp distrikt

med ca75 invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Vi har fått tillstånd att utnyttja en bit av kommunens mark mitt i byn där vi ska anlägga en boulebana i vår.

Nyhetsbrev

Vi sätter våra anslag på anslagstavlan mitt i byn.

Samlingslokaler

Vi har ingen egen men hyr scoutgården en bit härifrån vid våra sammankomster. Gökottan sitter vi ute i vår vackra natur, sommarfesten har vi i ett stort partytält inköpt för just det ändamålet

Stimulera inflyttning

Tror att vi genom ökad gemenskap och vår nya boulebana ska ge ett positivt intryck til ev nyinflyttade.

Trivsel/Fester

Vi har gemensam gökotta, sommarfest och julfest

Uppdatera förening

Anmäl förening