Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1987

Finns i

Västernorrlands län
Örnsköldsvik kommun
Skorped distrikt
Skorped
med 558 invånare.

Adress

c/o Dagny Nässlin, Holm 129
895 97 Skorped

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Intresseföreningen Skorpeds Framtid
Dagny Nässlin
Holm 129
895 97 Skorped

Tel. 1: 070-6465818

Verksamheten

Kommunikationer

Verkar för att bilda goda kommunikationer mellan föreningen, kringliggande byar och kommunen.

Lokal utvecklingsplan

Föreningen har en lokal utvecklingsplan sedan 2011.

Miljö & Natur

Utveckla Skorpeds redan befintliga trivsamma natur till bybornas fördel.

Stimulera inflyttning

Verkar för att göra Skorped till en attraktiv plats att flytta till och bosätta sig på.

Turism

Verka för att göra Skorpeds by med omnejd mer synligt för turister och utveckla turistande.

Vägar/Mackar

Uppmärksammar kommunen om undermåligt skötta vägar i vår bygd.

Annan verksamhet

Tillvaratar bybornas intresse för att bibehålla den kommunala verksamheten så som skola, folkbibliotek, med mera.

Uppdatera förening

Anmäl förening