Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kvibille Allförening/Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1990

Finns i

Hallands län
Halmstad kommun
Kvibille distrikt
Kvibille
med 1152 invånare.

Adress

Göteborgsvägen 570
305 78 Kvibille

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Lennart Eriksson
Kvibille Allförening/Samhällsförening
Åsgränd 10
305 78 Kvibille

Tel. 1: 070-5464242
Tel. 2: 035-563 22

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Marknad arrangeras med 2-3 års intervall.

Barnomsorg

Förskola byggs med 3 avdelningar.

Bostäder

Detaljplan fastställd jan. 2006. Villatomter slutsålda och villor uppförs. Under år 2008 påbörjas produktion av hyreslägenheter.

IT

Tagit initiativ och fått bredband till orten.

Kultur

minst två händelser /år

Lokal utvecklingsplan

Togs fram år 2003 och är fortfarande högst aktuell.

Miljö & Natur

Miljögrupp finns

Nyhetsbrev

Kvibillenytt ett infoblad ges ut en gång per månad.

Samlingslokaler

Saknas.Allföreningen disponerar f.d. Tingshusbyggnad.

Skola

Samarbetar med bokutlåning och klassers besök i biblioteket.

Studiecirklar

Data och information

Stimulera inflyttning

Detaljplan för villor och hyreslägenheter finns.

Tagit emot studiebesök

Till orter som tänker starta samhällsföreningar.

Ungdomsverksamhet

Fritidsgård

Vandrings- & Ridleder

Kartmaterial finns och är framtaget av Allföreningen.

Varit på studiebesök

Från bl.a centrala, regionala och lokala offentliga Sverige samt föreningar-företag.

Vägar/Mackar

Bevakar tätortens gatunät och initierar bildande av vägförening.

Äldreomsorg

Hemvårdsförvaltningen har 1-2 ggr/månad friskvårdsträffar för pensionärer.

Uppdatera förening

Anmäl förening