Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ekeby Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1930

Finns i

Östergötlands län
Boxholm kommun
Ekeby, Östergötland distrikt

med c:a 1800 invånare.

Adress


Kontaktperson

Anders Montelius
Ekeby Hembygdsförening
Ekeby Ekelid
590 15 Boxholm

Tel. 1: 0142-573 10

Verksamheten

Kultur

Hembygdsgård 8 husMuseum, TorpmärkningTorpinventeringTorpmärkning

Miljö & Natur

Informationsbigård

Tagit emot studiebesök

Hembygdsgården i grannskapet

Trivsel/Fester

MidsommarfestHemvändardagarFriluftsgudstjänster

Varit på studiebesök

Studiegrupper vid Hembygdsgården

Annan verksamhet

Hembygdsdagen, friluftsgudstjänst, Gärdesgårdsbygge

Uppdatera förening

Anmäl förening