Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Mörrum Hembygds-och fornminnesförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1949

Finns i

Blekinge län
Karlshamn kommun
Mörrum distrikt

med 0 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Leif Gustafsson
Mörrum Hembygds-och fornminnesförening
Sandvägen 3
375 33 Mörrum

Tel. 1: 0454-543 40

Verksamheten

Annan verksamhet

Föreningens syfte är att väcka och underhålla förståelse för det svenska landskapets skönhetsochstämningsvärden, verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur ochbefordra friluftslivets sunda utveckling med hänsyn till såväl ideella som materiella värden.Föreningen vill även från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt intresse och i avföreningen ägda och förvaltade byggnader förvara sådana föremål från äldre och senare tid, sombelyser ortens folkliv och historia.

Uppdatera förening

Anmäl förening