Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

RFSL Blekinge

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Blekinge län
Karlskrona kommun
Karlskrona stadsdistrikt distrikt

med 60 000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

RFSL Blekinge
RFSL Blekinge
Fyll i korrekt adress
371 06 Karlskrona

Verksamheten

Kultur

Fester med spec.HBT-temp

Skola

Skolinformation i Blekinge

Annan verksamhet

Föreningen bedriver en HBT-jour som är dels en social verksamhet, men även en stödjour vid olika brott begågna mot HBT personer.

Uppdatera förening

Anmäl förening