Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Trankils Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1983

Finns i

Värmlands län
Årjäng kommun
Silbodal distrikt

med ca 243 invånare.

Adress


Kontaktperson

Olof Wassberg

Kjellsbyn
672 92 Årjäng

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Gemensam satsning av föreningar på "Lennartsforsdagarna"

Bad/Idrottsplats

Finns på flera ställen i samhället med simskola osv.

Barnomsorg

Ligger under föräldraföreningen

Bostäder

inget

Butik

inget

Egen affärsverksamhet

ingen

IT

har legat på företag.

Kommunikationer

inget

Kultur

Försöker att bevara och säkersälla ortens kultur beträffande dels byggnader med innehåll samt övriga yttre miljöer.Arbetar med att utöka antalet medlemmar för att på det sättet säkra fortlevnaden av föreningen, mm, mm.

Lokal utvecklingsplan

inget

Miljö & Natur

inget

Nyhetsbrev

inget

Samlingslokaler

Ett mycket fint folketshus med ett mycket modernt kök för skolbespisning i en avdelning. (tyvärr så är skolan nedlagd så här förekommer inte några aktiviteter numera sedan ett till två år tillbaka)

Skapa jobb/Företagande

Vi är en grupp företagare inom orten som i någon mån arbetar med detta.

Skola

Nedlagd

Studiecirklar

inget

Stimulera inflyttning

Vi har en mycket stor inflyttning av sommargäster och då framförallt Norrmän.

Tagit emot studiebesök

Har deltagit i några få.

Trivsel/Fester

Vi arrangerar varje år midsommarfirande med resning av midsommarstång under förmidagen detta görs gemensamt med många barn och deras föräldrar. Kl 14,00 blir det sedan dans kring stången och övrig underhållning,med tippspromenader, kaffe med "klengås" (smörgås), lotterier mm. mm. Under kvällen anordnar vi "privat" dans med div. underhållning samt servering av sill och potatis, kaffe och tårta.

Turism

Vi visar lite hantverk, vi visar även handsmide mm.

Ungdomsverksamhet

Vi har tagit nya tag beträffande värvning av nya medlemmar, och framförallt yngre medlemmar. Resultatet av detta arbete har resulterat i ett mycket gott resultat med en mer än fördubbling av medlemsantalet under år 2007.

Utbildning/Kompetensutveckling

inget

Vandrings- & Ridleder

Under planering

Varit på studiebesök

inget

Vägar/Mackar

Har tidigare arbetat med denna fråga vilket har gett ett någorlunda resultat för tillfället.

Äldreomsorg

inget

Uppdatera förening

Anmäl förening