Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ryssby Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Kronobergs län
Ljungby kommun
Ryssby, Kronobergs län distrikt

med 700 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Gudrun Roslund
Ryssby Sockenråd
Ny adress
341 76 Ryssby

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

deltar i samarbetsprojekt som Ryssbydagarna med ryssby IF och julmarknad med Bygdegårdsföreningen.

Bad/Idrottsplats

Jobbar för en förbättring av badplatsen med gång- och cykelväg i en flerårsplan med kommunen

Butik

gör reklam för lokala ICA-butiken i alla möjliga och omöjliga sammanhang.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Välkomstbroschyr som vid behov delas ut personligen och uppdateras kontinuerligt. Initierat samarbetsmöten mellan de olika Ryssbyföreningarna.

IT

datorkurs för pensionärer och "ringrostiga", 2 grupper med totalt 7 deltagare.Avslutad. Återupptages vid behov.

Kommunikationer

Ger tillsammans med Svenska Kyrkan ut Ryssbybladet fyra nummer om året.Hemsida: www.ryssbysockenrad.seFacebook: www.facebook.com/ryssbysockenrad

Lokal utvecklingsplan

Att få Ryssby centrum mer attraktivtreparerar en gångbro som möjliggör en handikappsvänlig vacker promenadslinga runt byns sevärdheter.Jobbar för att få en vårdcentralsfilialdag med BVC-kompetens i Ryssby i samarbete med Läkarhuset Ljungby

Miljö & Natur

aktiva i torvtäktsfrågan, vindkraftVärd för Europeiska trafikantveckan i samarbete med kommunen.

Nyhetsbrev

hemsida www.ryssbysockenrad.sefacebookRyssbybladet 4ggr/år

Omställning/Energi

samarbete med företagsföreningen och kontinuerlig kontakt med kommunen och LjungbyEnergi i fiberfrågan

Samlingslokaler

tisdagskaffe med promenad för de äldre

Skola

fått till stånd 30-skyltar vid kommunala förskolan

Trivsel/Fester

flera jularrangemang för barnen.

Ungdomsverksamhet

jobbar på att behålla och utöka ungdomsgårdsverksamheten

Vandrings- & Ridleder

arbetar på att fräscha upp en promenadslinga, först genom att reparera en gångbro

Vägar/Mackar

kontakt med Q-star om skyltmöjligheter

Uppdatera förening

Anmäl förening