Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Drev Hornaryds Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1993

Finns i

Kronobergs län
Växjö kommun
distrikt

med 350 invånare.

Adress


Kontaktperson

Börje Lennartsson
Drev Hornaryds Sockenråd
Böksholm Varevik
360 42 Braås

Tel. 1: 070 6732048

Verksamheten

IT

Bredbandsförening vid utbyggnad av fiberkabel i byarna.Samtliga hushåll har blivit erbjudna bredband! De som nappade har också fått det framdraget.

Kommunikationer

Byggt och underhåller busskurer i socknen. det som saknas är bussen...

Kultur

Anordnar olika lokala träffar med olika temanHar även i år haft Drev& Hornaryd direkt som är en träff med växjö kommuns politiker och tjänstemän

Miljö & Natur

Håller ordning på gångstråk i omgivningarna. remissvar vid bildande av naturreservat.Remissvar till kommunen angående LIS-områden.

Trivsel/Fester

Arrangerar pubkvällar, valborgsfirande, midsommarfirande Ge boende i socknen möjlighet till kontaktytor vilket löser många problem

Vägar/Mackar

Kontakter med trafikverket efter mycket synpunkter på det allmänna vägnätet.

Annan verksamhet

vidarebefordrar synpunkter från invånarna i socknen.Tex. äldreomsorg, cykelvägar, mobiltäckning, radiomottagning,

Uppdatera förening

Anmäl förening