Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Yxnanäs Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1921

Finns i

Kronobergs län
Tingsryd kommun
Älmeboda distrikt
Älmeboda
med 34 invånare.

Adress

Skolgatan
36298 Älmeboda

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Bo och Gunilla Johansson
Yxnanäs Hembygdsförening
Safirstigen 8
361 32 Emmaboda

Tel. 1: 0471-12032
Tel. 2: 0705149908

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Djupasjöns bad och campingplats är belägen i Yxnanäs i närheten av Folkskolan som nu fungerar som hembygdsgård och museum.Välordnad och uppskattad av både turister och bygdens egna invånare

Butik

Närmaste butik ligger i Rävemåla. I Rävemåla finns dessutombåde bensinmack och matservering.

IT

Hemsida: www.hembygd.se/yxnanäs

Kommunikationer

Boken "Nittonhundratalets Yxnanäs - från tätort till glesbygd" och” Ulvamoboken” finns till försäljning.Hembygdsfilmen "I Leende Gränsbygder" från 1954 finns också till försäljning.

Kultur

Deltagit i Tingsryds kommuns konstrunda många år. Varje år har hembygdsföreningen ett nytt tema.Visning av vårt hembygdsmuseum söndagar under sommaren. Datum och tid för öppethållande: Varje söndag fr o m 3/7 t o m 28/8 kl 13.00 till 15.00Ordnat besök för, skolklasser,släktträffar och dyl.

Lokal utvecklingsplan

Lokal utvecklingplan för Yxnanäs färdigställd februari 2011.(www.helasverige.se/kronoberg/om-lbr-kronoberg/projekt/

Samlingslokaler

Hembygsföreningens styrelsemöten och andra föreningsmöten ärförlagda till gamla skolan.

Skola

Visning av hembygsmuseum och byavandring för skolklasser.

Stimulera inflyttning

Integrering av inflyttade utländska medborgare

Tagit emot studiebesök

Tagit emot skolklasser och släktgrupper samt grupper från andra hembygdsföreningar. Visning av pågående projekt "Bolagssågen".

Trivsel/Fester

Valborgsmässofirande för allmänheten.Höstfest för alla som ställer upp för Hembygdsföreningen.

Turism

Har möjlighet att hyra ut lägenhet till besökare och turister.

Ungdomsverksamhet

se skolaEngagerat ett antal ungdomar som visat intresse för att smida i en intilliggande smedja.Vilket har resulterat i att ungdomarna deltar i Tingsryds kommuns konstrunda och visar sina färdigheter.

Vandrings- & Ridleder

Deltagit i färdigställande av cykelleden "Krösnabanan"Deltagit i uppröjningen av "Utvandrarleden"

Varit på studiebesök

Studiebesök på Derome hembygdsmuseum Varberg 2016

Annan verksamhet

2010 byttes taket på gamla skolan ,nya takrännor,stuprör samt ett antal takplåtar byttes. Hela skolan har målats om. Lindarna på skolgården har hamlats.Nytt värmesystem i skolan är installerat. Oljepannan har bytts ut mot en värmepump luft-vatten och elen delvis utbytt.Hembygdsföreningen äger en gammal bolagssåg med ångmaskin.2009 röjdes tomten vid bolagssågen2010 byttes taket på sågen och fasaden renoverades. Projekt för att eventuellt starta ångmaskinen har påbörjats.Detta projekt var ett Leaderprojet vars syfte var att undersöka om det var tekniskt möjligt att göra en uppstart av ångmaskinen.Maskinen var i bättre skick än vi vågat hoppas på så vi kommer att jobba vidare med detta.Maskinhuset som ångmaskinen står i var tyvärr i sämre skick.Därför måste vi först skaffa fram pengar till renovering av detta.Ångmaskinhuset är färdigställt 2014 och tomten planerad.2016 planeras fortsatt arbete med ångmaskinen.2018 påbörjades utbyte av de första tuberna i ångmaskinen.Bolagssågen visas varje år vid Tingsryds kommuns konstrunda. Ett stort antal besökare vittnar om det intresse som föreligger för projektet.Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Bolagssågen har ett kulturhistoriskt värde och blir i ett fungerande skick ett sätt att förmedla kunskap om 1900-talets industrihistoria.Bidrag till projektet från Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Sparbankstiftelsen Kronan, Älmeboda Sparbanksstiftelse, sågverk i bygden samt privatpersoner hur stort intresse som föreligger.2016 stormskadades ett av våra uthus vid hembygdsmuseet. Iordningsställande av detta har tagit stor del av fritiden 2016.Målning av fönster på gamla skolan har gjorts 2015 och 2016.2018 har föreningen i avsikt att anpassa hembygdsgården till funktionshindrade och inreda ett enkelt pentry. Bidrag till detta kommer att sökas hos Tingsryds kommun och Boverket.Hembygdsföreningen tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Tingsryd och den så kallade”Ulvamogruppen” förbereder ett krönikespel ( Ulvamospelet). Ulvamospelet är ett försök att skildra folk och händelser i Ulvamon- ett skogsområde mellan Småland och Blekinge. Kyrkböcker,bouppteckningar ock domböcker har gett upplysningar om folk och händelser där. Spelet kommer att uppföras april 2020 i Holken Yxnanäs och Långasjö bygdegård.

Uppdatera förening

Anmäl förening