Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Turistföreningen Kulturbygd i Samverkan

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2003

Finns i

Västmanlands län
Skinnskatteberg kommun
Hed distrikt

med 600 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Catcarina Gyllenhammar

Gisslarbo
730 30 Kolsva

Verksamheten

IT

Statat en hemsida

Kultur

Inledande projekt tillsammans med Uttersbergs IK att undersöka möjligheten att restaurera gamla kvarnen i Uttersberg

Lokal utvecklingsplan

En lokal handlingsplan är i slutskedet att tryckas

Miljö & Natur

Bla. ansökt om lägre hastighet på vissa sträckor där barn ofta passerar

Turism

Abetar för att stödja näringslivet inom området samt ta fram intressanta områden ur turistsynpunkt

Vägar/Mackar

Förespråkat busskurer vid vissa utvalda busshållplatser

Annan verksamhet

Deltagit i kommunala och regionala informationsmöten.

Uppdatera förening

Anmäl förening