Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Byalaget Rörbäcksnäs Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1993

Finns i

Dalarnas län
Malung kommun
Lima distrikt

med 200 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Martin Skogstad
BYALAGET RÖRBÄCKSNÄS FRAMTID
Rörbäcksnäs 536
780 64 Lima

Tel. 1: 070-690 71 50

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Byalaget administrerar och står bakom "RÖRBÄCKSNÄSDAGEN" som infaller i regel i sista veckan i juli varje år.

IT

Vi har en egen hemsida som uppdateras minst 1/gg i veckan.adressen är www/rorbacksnas.se

Miljö & Natur

Vi har gjort en förstudie för att utröna möjligheterna att etablera ett vindkraftverk i närheten av byn.

Nyhetsbrev

Vi har en lokaltidning som kommer ut med ett nummeer per månad. Dwet är de lokala företagen som sponsar utgivningen av "Näsingen". Den ligger även på vår hemsida.

Stimulera inflyttning

I vår by har vi fortfarande skola upp till klass 6. F.n. är det 15 elever i skolan och lika många i "dagis". Rörbäcksnäs skola kommer med all sannolikhet att leva vidare på grund av alla barn som föds i byn!!!

Tagit emot studiebesök

Vi sände 2 st detagare till Landsbygdsriksdagen år 2006.

Turism

Vinterturism är vårt främsta mål med avseende på närheten till Sälen

Vandrings- & Ridleder

Vi har nyanlagt skoterleder och skidspår samt även mountainbikeleder omkring byn genom frivilliga insatser.

Vägar/Mackar

Vi verkar för en bättre och säkrare trafikmiljö i byn. Flera kontakter med Vägverketjobbar vi på för vi har en swtor genomfartstrafik (timmerbilar m.m.) som kör alltför fort.

Uppdatera förening

Anmäl förening