Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Häröns Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1983

Finns i

Västra Götaland, Göteborg
Tjörn kommun
Klövedal distrikt
Härön
med ca 35 årsb invånare.

Adress


Härön

Besök hemsida

Kontaktperson

Anna-Karin Jansson

Bergavägen 1
44143 Alingsås

Tel. 1: 0708149956

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ej kommersiella marknader.Julmarknad. Sk 'auktion' på sommaren.Loppmarknad

Bad/Idrottsplats

Inte relevant

Barnomsorg

Inte relevant

Bostäder

Förslag finns om nybyggnation av 20 hus, på privat initiativ.

Butik

Saknas på ön. Lades ner 1988 som åretruntaffär, var sommaraffär fram till 1998. Helt nerlagd efter det.

Egen affärsverksamhet

Inte relevant

IT

Inte relevant. ADSL möjligt att få på ön.

Kommunikationer

Kämpar för färjans överlevnad

Kultur

Visaftnar, föredrag, filmvisning

Lokal utvecklingsplan

Ej relevant

Miljö & Natur

Inte relevant

Nyhetsbrev

Via web-master, ej regelbundet

Samlingslokaler

HIF äger fd skolhuset, enda gemensamma huset på ön. Samutnyttjas av andra föreningar

Skapa jobb/Företagande

Inte relevant. Flertalet åretruntboende är pensionärer

Skola

Lades ner 1952. Skolhuset är föreningens samlingslokal

Studiecirklar

Tidigare haft viss kursverksamhet. Fn ingen aktivitet.

Stimulera inflyttning

Debatt pågår om att få sommargäster att öka antalet övernattningar på ön.

Tagit emot studiebesök

Inte senaste 2 åren

Trivsel/Fester

Midsommarfirande, Årlig räkfest, Soppkvällar. Annat sporadiskt.

Turism

Samarbete med Klövedals församling. S.k. Kustkyrka på sommaren i HIFs lokaler. Guidning av grupper sker vid förfrågan.

Ungdomsverksamhet

Ej relevant,inga barn bor på ön

Utbildning/Kompetensutveckling

Inte relevant

Vandrings- & Ridleder

HIF har anlagt vandrinsled på ön. Sedan ön blivit naturreservat, sköts detta av Länsstyrelsens förvaltare

Varit på studiebesök

Nej.

Vägar/Mackar

Inte relevant. Speciell vägförening finns, som sköter frågorna

Äldreomsorg

Sköts endast via kommunen

Annan verksamhet

Försöker att vara samlande part för att fånga upp frågor som rör öns fortlevnad. Flera frågor har resulterat i att nya föreningar bildats. Tex VA-förening, inköp av mark etc...Är remissinstans för kommunen i frågor rörande Härön.

Uppdatera förening

Anmäl förening