Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Långseruds utvecklingsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1982

Finns i

Värmlands län
Säffle kommun
Långserud distrikt

med 700 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Margareta Bäckström
LÅNGSERUDS UTVECKLINGSGRUPP
Bräckan 3
661 96 Långserud

Tel. 1: 0533-500 47

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Landsbygdens dag + andra lördagar.

Bostäder

Tomt och fastighetsinventering. Informerar utåt om boendemöjligheter i Långserud.

Butik

Sökt nya ägare ifall...

IT

Fiberoptik.ekonomisk förening.

Kommunikationer

Arbetar för fibernätverk/bredband. Bildat ekonomisk förening.

Lokal utvecklingsplan

Tillsammans med kommunen planerar vi för skapandet av en lokal utvecklingsplan.

Miljö & Natur

Samarbetar med lokala arrangörer av ex.naturvandringar.

Skapa jobb/Företagande

Bygdekontoret. driver det utan vinstintresse.

Skola

Hjälpa till att skära ner kostnader

Stimulera inflyttning

Ringer upp de som i annons söker.... Talar varmt om......

Tagit emot studiebesök

Ja, text kommer

Trivsel/Fester

Mårten

Varit på studiebesök

Ja, text kommer

Vägar/Mackar

Ritat förslag till busshållplats, bron Sillingsfors.Cykelväg anlagd.

Äldreomsorg

Smedgården byggt och stöttat äldreboende. Bildat ekonomisk förening.

Annan verksamhet

Välkomnar nyinflyttade.

Uppdatera förening

Anmäl förening