Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Mosstakans samlingslokal

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1964

Finns i

Värmlands län
Eda kommun
Järnskog distrikt

med 1 500 invånare.

Adress


Kontaktperson

Lennart Elgström
MOSSTAKANS SAMLINGSLOKAL
Söpple Övre Näset
670 41 Koppom

Tel. 1: 0571-120 84

Verksamheten

Kultur

Skolmuseum från 2000 i Mosstakansskola byggd 1922, nedlagd 1964.

Samlingslokaler

För bygdens jaktlag, friskvårdsförening, vägförening etc.

Tagit emot studiebesök

Planeras våren 2008

Trivsel/Fester

Skoljubileum

Varit på studiebesök

Av flera skolklasser

Uppdatera förening

Anmäl förening