Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rågsveds Hagsätra Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Stockholms län
Stockholm kommun
Vantör distrikt

med 9000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Jan Runfors
Rågsveds Hagsätra samhällsförening
Folkungagatan 80 B
11 622 Stockholm

Tel. 2: 076-213 78 36

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Arrangemanget Rågsvedsdagen o Valbog m.m.

Bad/Idrottsplats

Har arrangerat dans sommaren 2006, 2007, 2008 o 2009 vid badet.

Bostäder

Varit med och svarat på remisser vid olika tillfällen. Bedriver oponionsbildande arbete för naturområde inte ska bebyggas.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

arbetar med integration. Medlemmar i föreningen är etniska föreningar

Kommunikationer

Varit med och påverkat nya linjer för busstrafik.

Kultur

Ordnat kulturarrangemang och givit ut tidning

Lokal utvecklingsplan

driver frågor om lokal utvecklingsplanering genom möten med kommundelen och boende.

Miljö & Natur

Är medlemmar i Magelungens vänner som är en förening som värnar vår natur och vår sjö.

Nyhetsbrev

Har givit ut tidning men inget just nu.

Samlingslokaler

Vär medlemmmar i Folkets Hus i Rågsved och de är medlemmar hos oss. Vi gör många saker tillsammans. Rågsvedsdagen t.ex.

Skapa jobb/Företagande

Bjudit in coompanion vid några tillfällen för att de skulle berätta om koopertivt företagande.

Skola

Engagerat oss mot eventuell nedläggning av Rågsvedsskolan. samarbetar med två skolor o fritidsgården.

Studiecirklar

Bedrivit studiecirkel kring olika kulturer.

Stimulera inflyttning

I allt vi gör vill vi sprida en positiv syn på vår förort för att stimulera människor att bo kvar. Här är snarare omflyttning problemet. Att människor inte bor kvar så länge.

Tagit emot studiebesök

Beökt andra grupper i länet. styrelsemedlemmar besökt andra län samt Landsbygdsriksdagar.

Trivsel/Fester

Arrangerar Rågsvedsdagen sedan slutet 1998 varje år den första söndagen i maj. är en fest och en manifestation för föreningslivet och den kulturella mångfalden i Rågsved. görs i samarbete med föreningar, församlingar, kommunen och företagare. Vi har arrangerat dans på Älvsjöbadet på sommarkvällar.dans för äldre på äldreboende i Rågsved.

Ungdomsverksamhet

samarbete med ungdomar i aktiviteter.

Utbildning/Kompetensutveckling

deltagit i länsbygderådets utbildningar.

Vandrings- & Ridleder

En intressegrupp i Rågsved "Kräpplagruppen" har anlagt och sköter en naturstig.

Varit på studiebesök

Har tagit emot studiebesök.

Vägar/Mackar

Många i vår förening har engagerat sig i dessa frågor. Arbetsgrupper har jobbat med utformning av vissa nu genomförda vägarbeten.

Äldreomsorg

Har påbörjat ett samarbete med äldreomsorgen där vi ansvarar för att arrangera dans på äldreboendet i Rågsved.Vi bjuder även in seniorer som inte bor där.

Uppdatera förening

Anmäl förening