Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

SAMS, samhällen i samverkan kring trelänsröset

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Södermanlands län
Vingåker kommun
Västra Vingåker distrikt

med ~1500 ? invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Inget i SAMS regi, finns andra engagerade.

Bad/Idrottsplats

Drivs av andra förerningar med kommunalt stöd.

Barnomsorg

Ingen.

Bostäder

Inget

Butik

Ingen egen verksamhet. I området finns 3 butiker med dagligvaror, i Breven ingen.

Egen affärsverksamhet

Ingen

IT

Lyckats få ADSL inkopplat till Breven från fiberkabel som lagts från Sörmland. Har direkt tillgång till att göra inlägg i "Östernärkebladet" via internet.

Kommunikationer

Strävar efter bättre bussförbindelser. Har sammanträtt med länstrafiken och kommunföreträdare. Positvt: Länstrafiken Sörmland förlängde turer över länsgränsen till Breven, tyvärr nedlagt. arbetar för helgförbindelser från Breven - Kilsmo mot Odensbacken - Örebro

Kultur

Öka samhörigheten inom denna i 3 län avlägsna bygd för gemensasm kultur, bättre infrastruktur, m.m.

Lokal utvecklingsplan

Önskar få bygden blomstrande!

Miljö & Natur

Området har mycket att erbjuda, dock inget som SAMS kan påverka.

Nyhetsbrev

2-3 ggr/ år ett SAMS-blad med nyheter, information, kallelser, etc.. Finansieras med reklam, Distribueras ideellt av oss själva inom SAMS-området. 1.200 ex

Samlingslokaler

Ingen. Styrelsemöten "hemma hos" cirkulerande. Årsmöten cirkulerande mellan orterna i hyrda lokaler.

Skapa jobb/Företagande

Inget vi mäktar med.

Skola

Inget SAMS-arbete, strävan att få hastighetsbegränsning vid Kilsmo skola Lämnat till "Hem och skola"-föreningen där.

Studiecirklar

Inget

Stimulera inflyttning

OOPS!

Tagit emot studiebesök

Deltagit i möten ordnade av Våg 21.

Trivsel/Fester

Nu 3. året en "kul tur i juli" som stimulerar befolkningen till besök hos hantverkare, muséer, artister, butiker, hembygdsföeningar m.m.. Pågår 1 dag

Turism

Alltid aktuellt. En del är hemmaturism, "en kul tur i juli". dessutom pågår diskussioner för att göra vägvisare, skyltar, till butiker, hantverkare, badplatser etc. gränsöverskridande, eftersom kommungränser, telefonkataloger, busstrafik är strängt områdesbegränsade. Med bara 6 - 16 km mellan byarna har man dålig - ingen kunskap om vad som finns på andra sidan gränse. Gammalt revirtänkande är också en del.

Ungdomsverksamhet

Ringa, erhållit 1 ungdomscheck från våg 21.

Utbildning/Kompetensutveckling

Inget annat än eventuellt eget privat initiativ.

Vandrings- & Ridleder

Finns, meen sköts av andra föreningar.

Varit på studiebesök

Inget.

Vägar/Mackar

Har sammankallat vägansvariga från region Mälardalen och region Syd? till inspektion av våra dåliga vägar. ett positivt resulta har blivit omläggning av vägen mellan Breven och Kilsmo i Närke.

Äldreomsorg

Ingen

Annan verksamhet

Startat aaktivitet för samresor, pga höga bensinkostnader, långt till bensinstationer, dåliga bussförbindelser på helger och över kommungränserna, kallas SAMS-resor, sökes på nätet.

Uppdatera förening

Anmäl förening