Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ödestugu Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1983

Finns i

Jönköpings län
Jönköping kommun
Ödestugu distrikt

med 420 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Nils-Erik Andersson
Ödestugu Sockenråd
Älgabäcksryd
561 63 Tenhult

Tel. 1: 036-940 25

Verksamheten

Bostäder

fått kommunen att bygga marklägenheter. Arbetar för att få fram tomtmark då intresset för husbygge här är stort

Kultur

värnar om byn som är kulturskyddad och av riksintresse. Caféverksamhet med musik, utställn.underhållning konsert mm

Miljö & Natur

bevara byn (av riksintresse) så ursprunglig som möjligt

Nyhetsbrev

Ödestugubladet ett par ggr om året, information om verksamheter, inbjudan till olika arrangemang

Samlingslokaler

inköpt ett "sockenhus" genom lån, gåvor och andelar

Tagit emot studiebesök

kollat olika landsbygdsprojekt

Trivsel/Fester

välbesökta sommarkvällar med våffelcafé se ovan kultur

Ungdomsverksamhet

sponsrar gympa för barn o ungdom, inköpt klättervägg

Varit på studiebesök

bjudit kommunala politiker och tjänstemän för att visa planerade och gjorda projekt

Annan verksamhet

träffar ihop med lokala föreningar ex: LRF, kyrkor hembygdsförening. Se under nästa rubrik

Uppdatera förening

Anmäl förening