Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Spjutstorps Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Skåne län
Tomelilla kommun
Ramsåsa distrikt

med 0 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Katarina Kronström
SPJUTSTORPS BYALAG
Lievägen 9
273 93 Tomelilla

Tel. 1: 0417-314 89

Verksamheten

Kultur

Forskning om bygdens historia

Miljö & Natur

Skötsel av grönytor, torg

Trivsel/Fester

Hemvändardagar, fester för medlemmarna

Ungdomsverksamhet

Sportlovsaktviteter, information till skolan i samband med deras forskning om Spjutstorp.

Vägar/Mackar

Skickar skrivelser till kommun och Vägverket

Äldreomsorg

Litet samarbete med kommunens närstöd

Uppdatera förening

Anmäl förening