Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Broddetorpsortens Intresseförening Ek.För.

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1985

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Falköping kommun
Håkantorp distrikt

med 800 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Birgitta Hedström
Broddetorpsortens Intresseförening Ek.För.
Fjällåkravägen 1
521 98 Broddetorp

Tel. 1: 0500-4913 90

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Broddetorpada´n vartannat år. Tranrikesmässan 2006,2007 och 2008.

Bad/Idrottsplats

Sköter underhållet av badplats och vägen dit.

Barnomsorg

Vi gör så gott vi kan med att hålla uppe födelsetalet.

Bostäder

Agerat, tillsammans med kommunen, för att underlätta byggnation på ej planlagt område.

Butik

Byggt ny affärsfastighet som hyrs ut billigt till till den som driver affärsverksamheten.

IT

Uppvaktat kommunen ett flertal ggr för att slutligen 2007 få bredband via fiber.

Kommunikationer

Enkät för samåkning/förbättrade kollektiva arbetspendlingsmöjligheter.

Kultur

Anordnar 1-2 teaterföreställningar/år.Årlig hantverksmässa.Agerat för nytt bibliotek i stället för nedläggning.

Lokal utvecklingsplan

Den lokala utv.gruppen, (med repr.från kommunen), har deltagit.

Miljö & Natur

Nystartad miljökommitté ordnar föreläsningar /studiecirklar och genomför enkäter för att kunna agera ex.vis i kollektivtrafikfrågan.

Nyhetsbrev

"Bygdebladet" sprids var 4:e vecka till 430 hushåll genom föreningens försorg.

Samlingslokaler

Gamla samlingslokalen "Lådan" ersatt med Träffpunkt Broddetorp i det nya allaktivitetshuset vid skolan.

Skapa jobb/Företagande

Företagsmässor. Förenings-/och Företagsregister för ökad kännedom/samarbete.

Skola

Hårt engagemang i tillkomsten av skolutbyggnad. Därför blev det så att repr.från föreningen jobbade i grupp med kommunens tj.män med den slutliga, konkreta utformningen. Vi var med "från början till slut" och det blev jättebra.

Studiecirklar

Mest miljöcirklar, ex.vis i ökad självhushållning.

Stimulera inflyttning

Lokal utv.kommitté tagit fram lokala tomter som marknatsförts av föreningens representanter på V Götalandsmässan-leva och Bomässa i Falköping.

Tagit emot studiebesök

Vi har varit i andra kommuner och tittat på äldreboendelösningar. I samband med projekteringen av ny gymnastiksal genomfördes ett antal studiebesök.

Trivsel/Fester

Festkommitté som anordnar julgransplundring, dans, Broddetorpada´n. Cafékvällar den 1:a fredagen i varje månad med utspisning/underhållning.

Turism

Sett till att få ny vägbeläggning till fromma för våra tusentals tranturister. Landsbygdsutvecklingsprojektet "Bo och turista i Tranriket". Info.broschyr "Broddetorp - mer än bara Hornborgasjön". Egen turistkarta med lokala företag angivna. Egen hemsida.

Ungdomsverksamhet

Medverkat till utbyggnad av Broddetorps skola med gymnastiksal, nytt bibliotek, slöjdsal och träffpunkt/café. Ansvar för vår lokala badsjö.

Vandrings- & Ridleder

Medverkat till den nya Pilgrimsleden/Fågelleden, (Falköping-Östen).

Varit på studiebesök

Via kommunen har vi tagit emot grupper från EU. Vårt lokala engagemang ansågs vara ett gott exempel att förevisa..

Vägar/Mackar

Ihärdigt arbete för att få ny asfalt på genomfartsleden Torbjörntorp-Varnhem. Uppvaktat kommunen, länsstyrelsen och Vägverket. Lyckades till sist! Föreningen har en egen Vägkommitté som ansvarar för tätortens vägfrågor.

Äldreomsorg

Jobbat hårt i många år för att få lokala pensionärslägenheter. Sett till att lanthandeln överlevt.

Annan verksamhet

Föreningen utser årligen Årets Broddetorpare för att uppmuntra och belöna lokalt engagemang.

Uppdatera förening

Anmäl förening