Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Stavby Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Uppsala län
Uppsala kommun
Stavby distrikt
Alunda
med 800 invånare.

Adress

Stavby Bygdegård
74793 Alunda

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Rolf Nyman
Stavby Bygdegårdsförening
Stavby 137
74794 Alunda

Tel. 1: 0174-13136

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

I samarbete med LRF och 4H arrangerar ett Traktorrace varje sommar, där lokal företagare och föreningar även får visa upp sig.

Kommunikationer

Hastigheten runt skolan och skulskjutsarna vid Stavby skola

Kultur

Teaterkvällar,medverkar i kulturveckan i Rasbo, Bio minst en föreställning i veckan

Nyhetsbrev

I samband med att vi skickar ut biobladet

Samlingslokaler

Se tidigare men lokalerna nyttjas 7 dagar i veckan

Skola

Vi sammarbetar med skolan om lokal frågor de nyttjar Bygdegården del som lärosal och dels som rastlokal och vid större möten

Studiecirklar

Om hembygden, teater, work-ut, yoga

Stimulera inflyttning

Deltar aktivit i möten rörande vår bygd och försök att påverka en possetiv inflyttning som både föryngrar bygden och ger en stabillitet så riskerna för skolindragning och indragna kommunikation miskar.

Tagit emot studiebesök

För bio- och ungdoms verksamhet.

Trivsel/Fester

Pub-kvällar, barnfest 6jan. varje år

Ungdomsverksamhet

2 kvällar i veckan i sammarbete med 4H

Varit på studiebesök

Bio-grupper

Vägar/Mackar

Medverkat i disskusionen om väg 288 genom Rasbo i Samverkan

Äldreomsorg

Pensionärs föreningarna nyttjar lokalen för sina träffar och cirklar

Uppdatera förening

Anmäl förening