Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Nykyrke Hembygds och Fornminnesförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1950

Finns i

Jönköpings län
Mullsjö kommun
distrikt

med ca7100 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ing Britt Filipsson
Nykyrke Hembygds och Fornminnesförening
Gunnarsbyvägen 23
565 32 Mullsjö

Tel. 1: 0392-10825

Verksamheten

IT

Föreningen är i stargroparna med dataprogrammet Sofie

Kultur

Stadsvandringar i vår närhet. I föreningens ägo finns ett antal inspelningsintervjuer från gången tid. Dessa används som underlag vid olika arrangemang

Skola

Eftersom vi har Mullsjös första skola på området så faller det sig naturligt att vi tar emot skolklasser

Tagit emot studiebesök

Vi anordnar studiebesök på företagen i kommunen. Vi ordnar utflyktsresor till intressanta bygder

Trivsel/Fester

ordnar sammankomster där fördragshållare av skiftande slag inbjudes

Turism

Guidar turister och kommuninnevånare Ryfors Bruk

Annan verksamhet

Vi är fem hembygdsföreningar i kommunen och vartannat år ordnas ett "bilrally". Det hela går ut på att man per bil en viss dag tar sig runt till de olika föreningarnas hembygdsgårdar där man tar del av den gamla kulturen

Uppdatera förening

Anmäl förening