Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Härlunda Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1980

Finns i

Kronobergs län
Älmhult kommun
Härlunda distrikt
Häradsbäck
med 550 invånare.

Adress

Torbjörnahult 4080
343 92 Häradsbäck

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Mette Adolfsson
Härlunda intresseförening
Torbjörnahult
343 92 Häradsbäck

Tel. 1: 0476-610 74

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Vi ansvarar för skötseln av ortens badplats.

Barnomsorg

Intresseföreningen har arbetat intensivt med denna fråga i början på 80-talet. Vi lyckades åstakomma tillgång till både dagmamma, förskola och fritidsverksamhet.

Butik

När bygdens butik gick i konkurs 2002 köpte intresseföreningen affären. Bygdens folk tecknade andelar i Handelsboden och på så sätt löste vi finanserna. Vi har idag mer än fördubblat vår omsättning och vi ser viktig affären är för bygden. Under våren planerar vi att eventuellt utöka verksamheten med kafé.

IT

Vi har egen hemsida och utvecklar den kontinuerligt.

Kultur

Vi har årligen både vår- och höstmarknad och i samarbete med Hmebygdsföreningen anordnar vi kolmilor och tjärbrännor.

Lokal utvecklingsplan

Är framtagen under 2009

Nyhetsbrev

Vi ger ut Byanytt varje månad brevledes men den finns också att ladda ner från vår hemsida. Det går att prenumerera på ett nyhetsbrev från hemsidan.

Skapa jobb/Företagande

Vi arbetar aktivt för att nya företag ska etablera sig på orten.

Skola

Vi kämpar för vår skola som är nedläggningshotad pga av minskat elevantal.

Stimulera inflyttning

Vi arbetar mycket aktivt för att stimulera till inflyttning. bla har vi deltagit i en mässa där vi visade upp vår bygd. Många ungdomar som bildat familj har återvänt till sin hembygd och det är vi stolta över.

Trivsel/Fester

Vi arrangerar pubkvällar med underhållning samt anordnar sommarfest i samarbete med idrotsföreningen.

Turism

Ännu har vi inte åstadkommit något konkret men stora planer finns på att utveckla fisketurismen i vårt mycket sjötäta landskap. Vandrings- och cykelleder finns också i planerna.

Vandrings- & Ridleder

Mycket på gång under nästa år.

Vägar/Mackar

Vi arbetar aktivt för att höja standarden på våra vägar såväl v120 som enskilda vägar.Macken är nyrenoverad och det går att tanka bensin och diesel.

Äldreomsorg

Vi har gjort en förstudie i kooperativt företagande inom äldreomsorgen kallad ''Omsorg på hemmaplan''

Annan verksamhet

Vi har tagit initiativ till att gräva ner eget fibernät och det drivs numera av en separat fiberförening.

Uppdatera förening

Anmäl förening