Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tulebo-Sporreds Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2005

Finns i

Västra Götaland, Göteborg
Mölndal kommun
Kållered distrikt

med 0 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Nicklas Vidén
TULEBO-SPORREDS INTRESSEFÖRENING
Tulebovägen 88
428 34 Kållered

Tel. 3: 0708-840784

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Den mycket attraktiva Tulebosjön har en omtyckt badplats. Sjöns kvalitet mäts regelbundet och detta informerar föreningen via hemsidan.Föreningen har ställt sig positiv till kommunens nya satsning om ett sportcenter i området. Föreningen har även lagt en skrivelse till kommunen för att undersöka möjligheterna till ett motionsspår.

IT

En aktiv hemsida har varit ett av styrelsens viktigaste arbete när det gäller informationsspridning. Se www.tulebo-sporred.nu

Kommunikationer

En ny cykel och gångbana är ett av föreninegns största projekt. Skrivels till komunen och diverse partiundersökningar har gjorts.Föreningen har förhoppningar att kunna väcka intresse från Hela Sverige skall leva i denna fråga.

Lokal utvecklingsplan

Föreningens synpunkter på kommunens översiktsplan som antogs 2006 framlades vid utredningen. Detta var startskottet för att föreningen bildades 2005

Miljö & Natur

Området runt Hårssjön är lagt som förslag till Naturskyddsområde. Föreningen har aktivt försökt att påverka så området utökas för att skydda de sällsyna djur och växter som finns i området.

Trivsel/Fester

I år skall en städdag arrangeras och i samband med denna ha en aktivitet med korvgrillning och annat.

Vandrings- & Ridleder

Föreningen är positiv till Bohusleden som går rätt igenom hela området.Ridlederna som planerats av ridklubben och hästägare stöttas av föreningen.

Varit på studiebesök

Tjänstemän från kommunen och länsstyrelsen har varit på studiebesök.

Vägar/Mackar

Föreningen samarbetar med vägsamfälligheterna i området.

Uppdatera förening

Anmäl förening