Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sundoms Byautvecklingsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Norrbottens län
Luleå kommun
Nederluleå distrikt

med 310 invånare.

Adress


Kontaktperson

Maria Nordgren
SUNDOM BYAUTVECKLINGSGRUPP
Rävabergsvägen 70
975 98 Luleå

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Slyröjning och finansiering av byns havsbad

IT

Vi har ordnat ett "Domännamn", sundom.se där byborna kan ansluta sej.

Miljö & Natur

Bidrar med ledarskap vid slyröjning i avsikt att hålla ett öppet landskap.

Samlingslokaler

Vi deltar i en del projekt med arbete och i viss mån finansiering i byns bygdegård, som förvaltas av en egen förening med namnet Sundoms Bygdegårdsförening.

Skapa jobb/Företagande

Föreningens all verksamhet går ut på att försöka skapa nytt företagande

Turism

Utarbetat en ifo-folder och ett antal info-kartor med namngivna utflyktsmål och bostadsområden inom byn.

Ungdomsverksamhet

Organiserar och leder ungdomars ferieverksamhet i byn

Vandrings- & Ridleder

Tillrättalagt och slyröjning av populära vandringsleder samt iordningställt bivacker och grillpålatser vid vackra naturplatser.

Vägar/Mackar

Vi för fortlöpande diskutioner med Kommun och Vägverket beträffande säkrare trafikmiljö.

Äldreomsorg

Har "puffat på Kommunen för att renovera byns äldreboende.

Annan verksamhet

Vi är på väg in i ett EU-projekt "Leader" med inriktning på kust och skärgård.

Uppdatera förening

Anmäl förening