Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ek. för. samhällsbyggarna

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Västernorrlands län
Sundsvall kommun
Tuna, Medelpad distrikt

med 8000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Lena Schmidt
EK. FÖR. SAMHÄLLSBYGGARNA
Box 229
864 23 Matfors

Tel. 1: 070-661 93 28

Verksamheten

Butik

Utveckling/bevarande av den lokala handeln

Lokal utvecklingsplan

Utarbetat ett handlingsprogram för Matfors

Skapa jobb/Företagande

Uppdrag från AF för arbetslösa inom kommunen

Ungdomsverksamhet

Sommarkollo för barn i årskurs 3 & 4

Utbildning/Kompetensutveckling

Driver ett lokalt resurscentrum för kvinnor i kommunen

Uppdatera förening

Anmäl förening