Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Finnerödja hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1942

Finns i

Örebro län
Laxå kommun
Finnerödja distrikt

med 0 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Lena Gribing
FINNERÖDJA HEMBYGDSFÖRENING
Anderstorpsvägen 30
69594 Finnerödja

Tel. 1: 058420009
Tel. 2: 0702317715

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Varje år första onsdagen i september ordnar Föreningen med knallemarknad i egen regi.Ca 75 knallar deltar och inkomsterna är en god del av föreningens omsättning.

Butik

Hembygdsgården har ett sommarcafé med hemslöjdsförsäljning och loppmarknad.

Egen affärsverksamhet

Kaffeservering.Hemslöjd och loppmarknad.Drivs av ideella krafter.

Kultur

Amatörteaterverksamhet.Bygdespel där många bybor deltar uppföres, kanske inte varje år. Amatör-akreologi har gett föreningen gott rykte gemon en hel del nya fynd som ger en ny historiebild av trakten.Lokalhistorisk och arkeologisk forskning är också livaktig med många intresserade.

Lokal utvecklingsplan

Har varit delaktiga i framtagande av en "bygdeplan" för Finnerödja socken.

Miljö & Natur

Vi har en miljöpolisy för Föreningen och hembygdsgården.Hembygdsgården år en jordbruksfastighet med skog och betesmarker.

Nyhetsbrev

Sporadiska medlemsbrev. Minst ett/år.

Samlingslokaler

Inga större lokaler som kan hyras men vi har en gammal prästgård som är lagom att hyra ut för mindre familjehögtider. Ca 40 pers.

Skola

Har ett Skolmuseum på Hembygsdgården.Samarbetar med den kommunala skolan på orten. Särskilt inom den arkeologiska verksamheten.

Studiecirklar

Även här skapar vi cirklar då vi behöver kunskap. Ex. Naturvård- växt- trädgårds- och byggnadsvårdscirklar.

Tagit emot studiebesök

Hos andra liknande föreningar.

Trivsel/Fester

Nationaldagsfirande.Midsommar fest. Hembygdsdagar både sommar och advent.Flera arrangemang tillsammans med kyrkorna.Vi ordnar fornminnes- bya- blomstervandringar.Delaktiga i Ridleder Tivedens arbete.

Turism

Hembygdsgården är öppen för besökare dagligen under sommartid och helger i advent. Här finns stor gård med många hus som innehåller musíeföremål. En park och växtgård att njuta i. Bra kaffeservering och välhållna toaletter med dusch.Gott om parkering.

Ungdomsverksamhet

Samarbete med Barnomsorg och skola.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi försöker skicka medlemmar på hembygdsförbundets och andra utbildningar då det är något område som vi behöver kompetens inom.

Vandrings- & Ridleder

Föreningen var med och skapade Ridleder Tiveden. Gården har hagar för hästar och bra parkering för hästtransporter.Tillsammans med intresserade föreningar och privatpersoner ser vi till att "Kulturvägnätet hålls öppet.Vi ordnar Fornminnes- bya- blomstervandringar.

Varit på studiebesök

Har ofta studiebesök på gården men även en hel del arkeologiska studiegrupper.

Äldreomsorg

Samarbete med PRO

Annan verksamhet

Moped-rally

Uppdatera förening

Anmäl förening