Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Svartbäckens Byaförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1994

Finns i

Norrbottens län
Boden kommun
Överluleå distrikt

med 39 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Carl-Lennart Persson

Karetvägen 24
961 42 Boden

Tel. 1: 0921- 533 33
Tel. 2: 070-270 04 88

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Tidigare Skatamarksmarkna-den tillsammans med norr-byarna

Bad/Idrottsplats

Skolområdet i Skogså

Barnomsorg

Ej i byn men i Skogså

Bostäder

Byborna har egna hus

Butik

Fanns före konsumbussens tid. 2007 slogs också Skogsåbutiken igen. Kommunvattnet kommer från Skogså.

Egen affärsverksamhet

Ett par småföretag finns i byn

IT

Möjlighet till ADSL men skulle önska optofiber

Kommunikationer

Skolbussen och bokbussen

Kultur

Besöker teatrar (Stad i mörker=Eyvind Johnson, Svartbäckens ros,4 lyckliga män. Eyvind Johnson arbetade ett tag i "BYA-sågen"

Lokal utvecklingsplan

Ingen skriven plan pga få unga innevånare men en o-skriven plan för upprust-ning av gamla körstigar(kyrkväg vintertid)

Miljö & Natur

Har ett intressant biotop-skyddat området som också är björnrikt

Nyhetsbrev

Skrivit en bok om Svartbäck-en. Eyvind Johnson arbetade i byn byasåg, upptäckaren av meteoriten som slog ner på Jupiter har sina rötter i byn, en landshövding, den fattigaste av alla hövding-ar är född i byn

Samlingslokaler

När Bodens modellflygklubb flyttade från byn övertog vi lokalen

Skapa jobb/Företagande

Ett storjordbruk finns i byn

Skola

Fanns i Skogså men lades ner 2007

Studiecirklar

Har haft grönare skog, Nationaldagsfotografering av byn

Stimulera inflyttning

Några unga familjer har flyttat in till Svartbäcken

Tagit emot studiebesök

Fattenborg, Västerbott-en,Rikti Dokkas, Laver

Trivsel/Fester

Surströmming,Julgröt,Älgköttsoppa,luciauppvisning med Brolle Junior,Julgran,Skoterutflykt (Brolle kommer från grannbyn Inbyn)

Turism

Försöker hitta någon form av upplevelseaktivitet

Ungdomsverksamhet

Anpassas till familjeträffar och i övrigt i Skogså IF

Utbildning/Kompetensutveckling

Studiecirkel "Grönare skog"

Vandrings- & Ridleder

Gamla vägar ledde tidigare från jvg till byn. Rikligt med ridvägar från Svartbjörnsbyn fortsätter till Inbyn och Åskogen.

Varit på studiebesök

Konferensdeltagare i lands-bygdskonferens m bl a musik av en fd känd spelman, Viktor Burman.

Vägar/Mackar

Bra väg till byn rustad 2001

Äldreomsorg

Svartbäckens äldste 90 år bor hemma men har hjälp av hemtjänsten

Annan verksamhet

Byn har kommunalt vatten sedan 1997. Deltar i Norr-byaverksamhet, Landsbygds-konferenser och Landsbygds-riksdagar.Skoterutflykt, Skogsvårdsdagar. Vi har mycket björn i området och flera björnbesök i själva byn. Försök till gruvbryt-ning från 1600-talet till början av 1900-talet. Upptäckarna av Kirunamalmen var först här.

Uppdatera förening

Anmäl förening