Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Föreningen Sjön Björken

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2004

Finns i

Värmlands län
Sunne kommun
Sunne, Värmland distrikt

med 1000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Christina Öhman
FÖRENINGEN SJÖN BJÖRKEN
Kornvägen 11
686 31 Sunne

Verksamheten

IT

Vi informerar om vår verksamhet via hemsidan.

Kultur

Forskning i studiecirkel om bygdekultur och människor genom sekler.

Miljö & Natur

Genom statligt och kommunalt stöd inom programmet "lokal naturvård" har föreningen i tre år arbetat med att restaurera sjön och hindra den från att växa igen genom att efter röjning mm släppa ut nötkreatur.

Nyhetsbrev

Nuheter förmedlas via hemsidan och genom en verksamhetsberättelse som skickas ut en gång per år till alla medlemmar c:a 260 personer.

Skapa jobb/Företagande

Vi samarbetar med lokala företag inom mat och logi, naturupplevelser tillsammans med naturguider,

Skola

kommunens skolor har friluftsdagar vid sjön.

Studiecirklar

Se kultur.

Tagit emot studiebesök

Vi har varit på studiebesök tll Borrsjön och Gillbergasjön i Säffle för att se hur de arbetar med våtmarkerna.

Trivsel/Fester

Anordna friluftsdagar vid och på sjön såsom; bygdetrav,skridskoåkning,skidåkning,sparkåkning,kälkåkning,pimpelfiske,grillning,fågelskådning,växtinventering och berättarafton.

Turism

Genom marknadsföring i media göra kommuninvånare och turister intresserade av naturupplevelser vid sjön. Björken är en känd fågelsjö med 234 observerade arter, som tex. trana, havsörn och ortolansparv.

Vandrings- & Ridleder

Vi har anlagt c:a 2 mil vandringsleder runt sjön med informationstavlor, grillplatser, fågeltorn, konstgjord ö för häckning, och gömslen.

Varit på studiebesök

Vi har bjudit in politiker till ett platsbesök varje år för att de ska kunna följa vårt arbete.

Uppdatera förening

Anmäl förening