Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Bygderådet i Sparreholm

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2002

Finns i

Södermanlands län
Flen kommun
distrikt

med 800 invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Sköter badet i 14 veckor åt kommunen

Bostäder

Arbetar med ett prodjket som heter Sprreholms Sjöstad där vi kan få 300+ nya hushåll i byn

IT

Vill skapa ett internetcafé

Kommunikationer

Arbetar för att få tågstopp i byn. Skulle kunna se tillså att fler vill flytta hit och pendla till jobb i Stockholm

Lokal utvecklingsplan

Vi håller just på att sätta den för 2008 dvs vilka projekt vi ska satsa på att slutföra och vilka vi ska starta för att få långsiktighet

Nyhetsbrev

Vi ger ut Sparreholmsbladet ca 4 ggr per år

Samlingslokaler

Vi har Folkets Hus och Hembygdsgården som är två mycket aktiva föreningar

Stimulera inflyttning

Arbetar med att få sommarboende att bli permanenta och dessutom har vi ett projekt som heter Sparreholms Sjöstad som innebär att vi kna få hit ca 300 nya hushåll. Samarbete med kommunen.

Vägar/Mackar

Ständig kontakt med Vägverket om trafiksäkerhet i byn såsom gång-och cykelvägar, övergångsställen, rödljus fartkameror etc

Annan verksamhet

Arbetar med små projket som att ordan lekparker, trivsel, få affären att stanna i byn, ta hand om nyinflyttade etc

Uppdatera förening

Anmäl förening