Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Holsljunga byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1972

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Svenljunga kommun
Holsljunga distrikt

med ca 600 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Birgitta Gustafsson
Holsljunga Byalag
Hidvägen 4
512 64 HOLSLJUNGA

Tel. 1: 0325-33014
Tel. 3: 0706-549832

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

I Hosljunga finns sjuhäradsbygdens bästa badplats. Förutom det finns en modern idrotts hall där ungdomar och andra idrottssutövare kan utöva sporter. Iidrottshallen finns möjlighet för tennis, badminton, innebandy ochandra bollsorter. Dessutom kan du boka spinning, box och pilates träning i angränsande lokal. Forutom detta finns en alldeles utmärkt fotbollsplan med nyrenoverade omklädningsrum.

Barnomsorg

Vi har en underbar kommunal barnomsorg

Bostäder

Det finns lägenheter i Holsljunga och då och då lediga hus.

Butik

Butiken är en viktig faktor för trivseln i samhället. Vi uppmuntrar att butiken skall stödjas av föreningar och av privatpersoner

IT

byalaget verkar för att bredbandsuppkoppling skall vara väl utbredd i området

Kommunikationer

Det finns goda busskommu nikationer både inom kommunen och utanför.

Kultur

Vi försöker främja kultur och uppmuntra all typ av kulturverksamhet

Lokal utvecklingsplan

Holsljunga Byalag är en förening med uppgift att tillvarata och utveckla Holsljunga och bygden däromkring. Byalagets målsättning är, att verka för en hållbar utveckling för byn genom att skapa möjligheter till arbete, boende och service samt att värna bygdens intressen historiskt, kulturellt och miljömässigt.

Miljö & Natur

Hosljungas byalag arbetar konstant med att promenadslingan Näset är i ordning. Dessutom sköter byalaget om en rastplats längs väg 154. Där finns tre moderna toaletter med varmvatten. Det beräknas vara 15000 besökande per år på den rastplatsen.

Nyhetsbrev

Vi har en bytidning som kommer ut tre gånger om året. Där sprids information till byinvånarna. Dessutom finns en mycket fin hemsidawww.holsljunga.com

Samlingslokaler

Det finns flera lokaler att hyra för grupper

Skapa jobb/Företagande

Ja, text kommer

Skola

Skolan rymmer för tillfället(2008) 100 barn och det är väldigt positivt med alla engagerade föräldrar som finns i föräldrarföreningen

Studiecirklar

Vi uppmuntrar initiativtagare till alla aktiviteter i Holsljunga

Stimulera inflyttning

Värdinnor uppmärksammar nyinflyttade och överlämnar information och en gåva till varje familj

Tagit emot studiebesök

besökt nybyggnationer i trakten

Trivsel/Fester

Vi arrangerar valborgsfirande, tomtepromenad och luciafirande.

Turism

Holsljunga har en liten campingplats med ett intilliggande vandrarhem som ligger ivd Holsjön. I samhället finns ett privat vandrarhem

Ungdomsverksamhet

Vi stödjer ungdoms föreningar ekonomiskt och genom att stödja och engagera oss i ungdomsarrangemang

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi anser att vår låg och mellanstadieskolan och barnomsorgen har största betydelse för att människor skall trivas och kunna bo och arbeta i byn eller i närområdet. Barnen har välutbilad personal och underbar natur precis in på knuten. Att bo och gå i skolan i Holsljunga är som att bo och leva i Bullerbyn.

Vandrings- & Ridleder

Vi har flera välskötta promenadslingor och i trakten finns en kurirled som uppmuntrar både ryttare och flanörer att ta sig fram längs den beryktade kurirleden

Vägar/Mackar

Vi samarbetar med NCC om att vägar skall ha god kvalitet

Äldreomsorg

Uppmuntrar att aktiviteter skall vara planerade för alla åldrar. Strävan om att en god hemtjänst finns i området.

Uppdatera förening

Anmäl förening