Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ragunda Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1929

Finns i

Jämtlands län
Ragunda kommun
Ragunda distrikt

med 5800 invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julimarknad

Butik

Försäljning hantverk

Egen affärsverksamhet

Bokutgivning sedan 1979

Kultur

Berättarkvällar

Miljö & Natur

Exkursioner (Fåglar o blommor) Föreläsning om Linné

Nyhetsbrev

Skickas till medlemmar

Samlingslokaler

Ragunda Hembygdsgård, Trätojordsbacken

Skola

Samarbetar med låg och mellanstadieskolorna i socknen. Ordnat gammaldags jul för dem på hembygdsgården.

Stimulera inflyttning

Arbetar tillsammans med andra föreningar för utveckling av bygden. Bjudit in nyinflyttade.

Tagit emot studiebesök

Jamtli, Hembygdsgården Hallen

Trivsel/Fester

Hembygdsfest, musikaftnar

Turism

Arbetar i byarådet för utveckling av turism

Utbildning/Kompetensutveckling

Föremålsregistrering, digitalisering av foton arkiveras dagligen

Vandrings- & Ridleder

Pilgrimsled

Varit på studiebesök

Ja, text kommer

Annan verksamhet

Utgivning av årsbok alltsedan 1979Samarbete med JamtliAnordnande av tidsresa för barnGenomfört EU-projekt "Skaparstugan"

Uppdatera förening

Anmäl förening