Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Framtid för Virsbo

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Västmanlands län
Surahammar kommun
Sura distrikt

med 1 600 invånare.

Adress


Kontaktperson

Inge Larsson
FRAMTID FÖR VIRSBO
Kvarnängsvägen 10
730 61 Virsbo

Tel. 1: 0223-344 20
Tel. 2: 0223-394 45
Tel. 3: 070-665 45 43

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Hantverksmässa i två dagar samt vintermarknad.

Egen affärsverksamhet

Kaférörelse i konsthallen.

Kultur

Driver konsthall, rockfestival, konstresor, föreläsningar, kulturaftnar, sköter biblioteket 1 dag/v.

Lokal utvecklingsplan

Finns en gammal som skall förnyas 2008

Miljö & Natur

Röjer sly och slår gräs i samhället.

Nyhetsbrev

Virsbonytt 2 ggr/år

Samlingslokaler

Konsthallen ca 820 m2. Virsbo Järnvägsstation.

Stimulera inflyttning

"Tvingat" kommunen att iordningställa sjönära tomter.

Trivsel/Fester

Virsbodagen, hantverksmässa, vintermarknad.

Turism

Ca 4000 besökare i konsthallen, ca 800 personer på Virsbodagen, ca 600 på vintermässan, ca 600 på Rockfestivalen.

Ungdomsverksamhet

Gjort skateboardramper och drivit ungdomsgård.

Utbildning/Kompetensutveckling

Utbildning i målinriktadt projektarbet, genomfört 1 heldag.

Varit på studiebesök

Länsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen, andra lokala grupper.

Äldreomsorg

Organisatör av "väntjänst", ordnar underhållning och resor för gamla.

Annan verksamhet

Rustat Virsbo järnvägsstation och återställt den exteriört till 1880 års "look". Driver på kommunen i vissa frågor och bramsar i andra. Lägger oss i det mesta som rör ortens framtid och utveckling. Återtagit familjeläkare som landstinget hade lagt ner.

Uppdatera förening

Anmäl förening