Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sölje Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1954

Finns i

Värmlands län
Arvika kommun
Stavnä distrikt

med 90 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Karin Moberg
Sölje Bygdegårdsförening
Sölje Rättarhagen
670 20 Glava

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Påsk- och Julbasar.

Kultur

Glasmuseum, redskapsmuseum, "Republiken Holmen"-museum

Lokal utvecklingsplan

Försöka utveckla ungdomsaktiviteter.

Nyhetsbrev

Enstaka utskick av "Söljebladet". Ett informationsblad om diverse händelser under den närmre tiden.

Samlingslokaler

Sölje Bygdegård.

Trivsel/Fester

"Söljedagen"-En sorts hemvändardag. Diverse tipspromenader o.dyl.

Ungdomsverksamhet

Lekpark

Vandrings- & Ridleder

Sölje är en anhalt i ett större nät av kanot-/vandringsleder kring Glaskogen.

Varit på studiebesök

Till deolika muséerna

Vägar/Mackar

Undderhåll av 500m. grusväg mellan Sölje hamn och landsvägen.

Annan verksamhet

Sytäffar arrangeras ett 20-tal gånger under året.

Uppdatera förening

Anmäl förening