Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

VADSBRO-BLACKSTA KRAFTCENTRUM

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Södermanlands län
Flen kommun
distrikt

med 400 invånare.

Adress


Kontaktperson

Krister Karlsson
VADSBRO-BLACKSTA KRAFTCENTRUM
Ekenäs Tallebo, Vadsbro Blacksta
642 95 Flen

Tel. 1: 0157-700 58
Tel. 3: 070-781 22 30

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

v är tillsammans med 9 övriga föreningar delaarngör av Landsbygdens/Fotbollens dag.

Bad/Idrottsplats

Vi utövar lokal förvaltning av det kommunala badet i Vadsbro mot en viss ersättning. I vår tur lejer vi ut gräsklippning till ungdomar i byn. Ett bra sätt att få dom att känna sig delaktiga samt en möjlighet att tjäna en slant.

Barnomsorg

Vi stöder det kooperativa dagiset genom föreningssamverkan.

Butik

Tyvärr är vår lanthandel nedlagd sedan några år, men innan dess la vi ner mycket jobb på att hitta alternativa lösningar.

IT

Vi använder oss av e-post i vår kommunikation i styrelsen.

Kommunikationer

Vi lobbar för bättre anslutningstrafik i kommunen.

Kultur

Vi är med och stöttar den lokala amatörteaterföreningen Kung Blackes Gycklare. Vi är initiativtagare till föreningssamverkan i bygden.

Miljö & Natur

Vi anordnar städdagar runt samhället och vid badet.

Nyhetsbrev

Vi ger ut ett bygdeblad några ggr/år tillsammans med övriga föreningar.

Samlingslokaler

Vi är tillsammans med 9 föreningar delägare i vår Föreningsgård, som vi använder oss av regelbundet.

Skapa jobb/Företagande

Vi arbetar för att upprätta ett lokalt företagarregister.

Skola

Stöttar och jobbar för att landsbygdsskolorna ska finnas kvar

Stimulera inflyttning

Jobbar aktivt för nybyggnation på orten

Tagit emot studiebesök

Under vårt projekt "rädda lanthandeln" besökte vi olika goda exempel. Asby Handel i Ydre kommun i Östergötland.

Trivsel/Fester

Vi anordnar Landsbygdens Dag/Fotbollens Dag tillsammans med 10 andra föreningar.

Ungdomsverksamhet

Vi ser till att det finns en fungerande isbana i Vadsbro samhälle anpassade för dom små skridskorna. Under sportlovet fixar vi med grillning i anslutning till isbanan.

Vägar/Mackar

Vi arbetar för säkrare trafik genom Vadsbro samhälle. Bl.a. vill vi ha gång och cyckelväg till Dagiset.Vi har kontakt med banverket, vägverket och kommunen om frågor som rör genomfarten.

Annan verksamhet

Föreningssamverkan via ordförandeträffar.

Uppdatera förening

Anmäl förening