Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rasbo i Samverkan

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2003

Finns i

Uppsala län
Uppsala kommun
Stavby distrikt

med 3500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ann-Charlotte Björklund
Rasbo i Samverkan
Fornby 2
755 95 Uppsala

Tel. 1: 018-35 11 82
Tel. 2: 0768-08 11 82

Verksamheten

IT

Påskynda utbyggnaden av bredband

Kommunikationer

Försöker påverka tidtabeller och skolskjutsar

Kultur

Genom lokala föreningar

Lokal utvecklingsplan

KOmmenterat kommunens översiktsplan

Nyhetsbrev

Ger ut info-bladet "Ristaren" ca 6 ggr/år

Skola

Enkät om arbetsförhållanden på ortens 3 skolor både för elever och lärare, återkommer vart 3.dje år.

Stimulera inflyttning

Yttar oss om och försöker påverka kommunens översiktsplan.

Tagit emot studiebesök

Vid 3 tillfällen för seniorboendet.

Vägar/Mackar

bevakar utbyggnad av väg 288 och underhåll av kommunala grusvägar

Äldreomsorg

Planering för kommande seniorboende

Annan verksamhet

-

Uppdatera förening

Anmäl förening