Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Klockrike Byråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Östergötlands län
Motala kommun
Klockrike distrikt

med 630 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Martin Roxvret
Klockrike Byråd
Klockrike 624
59032 Klockrike

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Varje år arrangeras en bymarknad med försäljning av hantverk och lokala produkter samt information från föreningar mm

IT

Innan vi hade bredband agerade byrådet för bredband till bygden. Ett privat lokalt företag såg till att bredband nådde bygden.Data- och mobilkurser för främst äldre arrangeras.

Kommunikationer

Bevakar möjligheterna att åka kollektivt.

Lokal utvecklingsplan

Tagit iniativ till att starta kommunbygderåd som varit aktiv i förhållande till kommuen när det gäller upprättande av kommunalt landsbygdsprogram.

Nyhetsbrev

Informationsblad ges ut 2 gånger per år till alla hushåll i bygden.

Samlingslokaler

Samlingslokalen i Klockrike drivs av en andelsförening som är medlem i Klockrike Byråd.

Skapa jobb/Företagande

Deltagande i Leaderarbete inom landsbygdsprogrammet.

Skola

När skolan var nedläggningshotad agerade de boende i bygden för att skolan skulle vara kvar och det blev den.

Stimulera inflyttning

Marknadsföring av Klockrike som bostadsort. Flera tomter har blivit sålda.

Uppdatera förening

Anmäl förening