Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kumla Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1960

Finns i

Västmanlands län
Sala kommun
Sala distrikt

med ca 250 invånare.

Adress


Kontaktperson

Inger Elison Nyberg

Labacken 157
733 98 Ransta

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad tillsammans med andra förerningar, folkhögskola och kyrkan.

Kultur

Valborgsfirande, nationaldagsfirande vid Hembygdsgården. Midsommarfest, trivselafton.

Miljö & Natur

Vårdar området vid gammelgården, bl ett 30-årigt gammalt ekträd.

Nyhetsbrev

Välkomstfolder upptryckt och utdelad till alla hushåll i socknen.

Samlingslokaler

Hembygdsgården med bl a parstuga fr 1600-talet.

Studiecirklar

Hembygdsfrågor och kulturarv.

Tagit emot studiebesök

Några från styrelsen har besökt andra hembygdsföreningar.

Turism

Ordnar sporadiska guidningar av hembygdsgård, kulturminnen.

Ungdomsverksamhet

Kulturminnesprojekt för att få ungdomar med i hembygdsrörelsen.

Vandrings- & Ridleder

Motionsslinga nära folkhögskolan, anlagd av och skötsel sköts av

Varit på studiebesök

Från grundskolan och pensionärsföreningar.

Annan verksamhet

Samverkan med andra föreningar och organisationer. Föreningen har t ex en repr i Bygdeföreningen Tärnans Ek för styrelse.

Uppdatera förening

Anmäl förening