Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Målaskogs Bygdeförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Kronobergs län
Ljungby kommun
Ryssby, Kronobergs län distrikt

med 98 invånare.

Adress


Kontaktperson

Rune Håkansson
Målaskogs Bygdeförening
Tesås Norrgård 2
341 76 Ryssby

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Tillhandahåller lokalt utomhusbad.

IT

Arbetar med att få bredband till bygden.

Kommunikationer

Engagerar oss i bredbandsnätet, allmänna färdmedel och cykelväg (Banvallsleden)

Kultur

Medverkar vid berättarfestivalen. Berättarnätet Kronoberg.Öppethåller ett "Bergmuseum" samt en "Jordkula" för allmänheten.

Lokal utvecklingsplan

Deltar i lokal utvecklinggrupp i Ljungby Kommun.

Miljö & Natur

Engagerar oss i naturreservatet, Målaskogsberg.

Samlingslokaler

Eventuellt nya lokaler i Målaskogs gamla skola

Skapa jobb/Företagande

Ingår i Leader Linne.

Skola

Arbeta för säkrare skolväg.

Stimulera inflyttning

Försöker göra trakten åtråvärd.

Tagit emot studiebesök

Inom Leader Linne.

Trivsel/Fester

Trivselarrangemang för fast och fritidsboende.

Turism

Inom Leader linne

Vandrings- & Ridleder

Medverkar för iordningställande av Banvallsleden.

Vägar/Mackar

Driver på för bättre underhåll av bygdens vägnät.

Annan verksamhet

Samarbetar med fiskevårdsförening, samt närliggande föreningar.

Uppdatera förening

Anmäl förening