Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Slädene Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2002

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Vara kommun
Slädene distrikt

med 68 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Russel Wedenhall
Slädene Byalag
Slädene Peru 5
534 90 VARA

Tel. 1: 0512-611 98
Tel. 2: 0706 121 668

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi stimulerar en årlig lokal marknad "Skördefröjd" där byalaget arrangerar en tipspromenad och information om pågående verksamhet.

IT

Vi har en aktiv hemsida där nyheter och information om bygden uppdateras löpande.

Lokal utvecklingsplan

Vi har en bygdeplan som vi arbetar efter och håller aktuell.

Miljö & Natur

Vi arbetar aktivt inom projekt med att förbättra boendemiljön och i viss mån omgivningen. Vi har röjt området kring en bronsåldersgrav och sentida marknadsplats för att skapa en träffpunkt. Vi har även deltagit i EU-projekt där vi tex byggt busskurer för skolbarnen i byn.

Nyhetsbrev

Vi har en aktiv hemsida där nyheter uppdateras löpande.

Samlingslokaler

Vi stimulerar användandet av Sparlösa-Slädene bygdegård genom att bruka lokalen vid arrangemang.

Stimulera inflyttning

Vi deltar i projekt som verkar till ökat inflyttande till landsbygden. I denna etapp pågår en inventering av möjligheter.

Trivsel/Fester

Vi arrangerar en grillfest kring midsommar och en glöggfest innan jul. Vi bjuder in alla byns fasta invånare och sommargäster och står för en del av förtäringen. Vi arrangerar tipspromenader varje söndag i april. Dessa tillfällen gör det naturligt för invånarna att träffas under lättsamma former.

Vandrings- & Ridleder

Inom EU-projekt har vi identifierat och initierat restaurering av gamla körvägar.

Uppdatera förening

Anmäl förening