Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Wedwog-Qwarnbacka Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2005

Finns i

Örebro län
Lindesberg kommun
Lindesberg distrikt

med 900 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Hans Eriksson
Wedwog-Qwarnbacka Byalag
Emanuels Väg 23
711 72 Vedevåg

Tel. 2: 0581-265 33
Tel. 3: 0705 47 88 46

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ingen aktivitet.

Bad/Idrottsplats

Sköter en badanläggning med sjösporter.

Barnomsorg

Ingen aktivitet.

Bostäder

Ingen aktivitet.

Butik

Ingen aktivitet.

Egen affärsverksamhet

Ingen aktivitet.

IT

Med hemsidan presentera hemorten.

Kommunikationer

Ingen aktivitet.

Kultur

Ta tillvara Industri- och Lantbruksminnen. Utställningar på hemorten och i centralorten.

Lokal utvecklingsplan

Ingen aktivitet.

Miljö & Natur

Organiserat ett täckande nätverk.

Nyhetsbrev

Under AKTUELLT på hemsidan.

Samlingslokaler

Badanläggningens lokal på sommaren.Mor Annas Café på vintern.

Skapa jobb/Företagande

Ingen aktivitet.

Skola

Kulturinformation har skett.

Studiecirklar

Regelbunden gruppverksamhet.

Stimulera inflyttning

Presentera boende- och fritidsmiljöer på Internet.

Tagit emot studiebesök

Deltagit i vad Länsbygderådet arrangerat.

Trivsel/Fester

Planeras.

Turism

Badanläggningen öppen för asylsökande och den intresserade allmänheten.

Ungdomsverksamhet

Information om orten med skolelever och andra.

Utbildning/Kompetensutveckling

Deltar på Läns- och Kommunalplanet.

Vandrings- & Ridleder

Kulturstig med 12 inslag. Vattenled för kanoter och fritidsbåtar. Bojutläggning.

Varit på studiebesök

Ingen aktivitet.

Vägar/Mackar

Aktivt deltagande.

Äldreomsorg

Ingen aktivitet.

Annan verksamhet

Att täcka upp verksamheter som andra lokalföreninger inte hunnit med.

Uppdatera förening

Anmäl förening