Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Fröjel Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1949

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Klinte distrikt

med 300 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Jerker Eneqvist
Fröjel Hembygdsförening
Fröjel Mulde 326
623 55 Klintehamn

Tel. 1: 0705- 24 06 21

Verksamheten

Bostäder

Uthyrning av lägenhet

Butik

Café och butik

Egen affärsverksamhet

Café och butikUtställningar

IT

Hemsida www.frojel.net, Info-center med IT-café

Kultur

Teater, film,föreläsningar, utställningar

Lokal utvecklingsplan

Finns ang. landsbygdsutveckling

Miljö & Natur

Kultur- och naturstigar

Nyhetsbrev

"Fröjelbladet" fyra ggr per år

Samlingslokaler

"Skolgården" = socknens bygdegård

Studiecirklar

Vid behov

Stimulera inflyttning

Hemsida

Tagit emot studiebesök

Visitors center bl a i England

Trivsel/Fester

Föreningsfester, bygdearrangemang

Turism

"Besöksplats Fröjel"Info-center

Utbildning/Kompetensutveckling

Föreläsningar

Vandrings- & Ridleder

VandringslederRidleden "Hovleden"

Varit på studiebesök

Guidning av arkeologiska utgrävningar

Vägar/Mackar

Skyltning "gamla vägar" Informationstavla

Annan verksamhet

Deltar i olika nätverk ex.: Vikingaön Gotland, Gotländska besöksplatser

Uppdatera förening

Anmäl förening