Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Floby samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades -89?

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Falköping kommun
Floby distrikt

med 2000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Marie-Louise Thor
FLOBY SAMHÄLLSFÖRENING
Björkelundsgatan 14
521 52 Floby

Tel. 1: 0515-413 13

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Medverkar tills med LIONS i julmarknaden och i förekommande fall vårmarknad

Bad/Idrottsplats

Barngympa varje termin i skolans gymnastiksal

IT

Hemsida

Kommunikationer

Har verkat för och lyckats få tågstopp i Floby. Arbetar fn med att få ytterligare tågstopp

Stimulera inflyttning

Via brochyr om FSF som distribueras i samarbete med kommunens kampanjer.Medverkat i BO 2006 i Falköping

Trivsel/Fester

ValborgsmässofirandeTipspromenad o underhållning sommarkväll Alphems arboretumIbland dans

Turism

En styrelseledamot ingår i Föreningen Alphems arboretum

Ungdomsverksamhet

Arbetar för utökat öppethållande på ungdomsgården

Vägar/Mackar

Har tillskrivit Tekniska nämnden om eftersatt underhåll av vägar och trottoarer och fått gehör

Uppdatera förening

Anmäl förening