Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Röke Sockengille

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Skåne län
Hässleholm kommun
Röke distrikt

med 700 invånare.

Adress


Kontaktperson

Jan Berlin
RÖKE SOCKENGILLE
Röke 4064
282 93 Röke

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad, loppmrknad

Kultur

Bygdedokumentation, foto och historik

Nyhetsbrev

Informationsblad 2ggr/år

Studiecirklar

Studiecirklar i byarnas historia

Trivsel/Fester

Öppet hus med olika tema, nationalsdagsfirande

Varit på studiebesök

Studiebesök i sockenstugan, skolungdomar och politiker

Vägar/Mackar

Kommunikation med Vägverker angående väg 24 genom Röke

Uppdatera förening

Anmäl förening