Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Flyinge Utveckling

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2002

Finns i

Skåne län
Eslöv kommun
distrikt

med 2000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Sara Eriksson
FLYINGE UTVECKLING
Roslövsv. 11
247 47 Flyinge

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad

Bostäder

Jobbar på seniorbostäder

Egen affärsverksamhet

Bygdebolaget

IT

Ordnat bredband, 3 levenrantörer, Radio-Lan + ADLS

Kommunikationer

Fler bussturer

Kultur

Julmarknad,Bygdebok, Tipsrundor, Bygdeteater

Miljö & Natur

Ekomuseum, Kävlingeådelen påbörjat

Nyhetsbrev

Webbsite, bygdetidning 4ggr/år

Skapa jobb/Företagande

Flyinge Arbetsgemskap, träff med företagare, ESF-projekt, avtal med AF i Lund

Stimulera inflyttning

Stor efterfrågan

Tagit emot studiebesök

Leader Blekinge, Västra Torup

Utbildning/Kompetensutveckling

Studiecirklar, Eu-projekt(Lunds universitet)

Varit på studiebesök

Ja

Vägar/Mackar

Fått 30-km genom Flyinge, Vägskyltar,12 Bygdeskyltar

Annan verksamhet

Initiativ till att bilda leaderområde LAG Kävlinge.

Uppdatera förening

Anmäl förening