Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1975

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Mariestad kommun
Mariestad distrikt

med 25000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Truls Wiberg
Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening
Käckestad, Källeberg 1
542 93 Mariestad

Tel. 1: 0722 199 288

Verksamheten

Kultur

Har gjort utgrävning på Kapellgärdet och ökat intresset och kunskapen om den egna bygden.Har i samarbete med Mariestads kommun och Vadsbo museum bevarat ett skolmuseum med skolsal, sockenstuga och lärarbostad.

Nyhetsbrev

Hembygdsbladet kommer ut årligen och innehåller artiklar och bilder med tonvikt på svunnen tid.

Samlingslokaler

Persgården som har gamla anor används till såväl hembygdsföreningens medlemmar som privata fester och högtidsdagar oc bröllop.

Trivsel/Fester

Midsommarfest med lång tradition som besöks av tusentals besökare och idag är det inte ovanligt med vigslar i samband med midsommarfirandet.

Uppdatera förening

Anmäl förening